Küresel Karbon Ticaret Sistemi Geliştikçe Kirleticiler Fiyat Sıkıntısıyla Karşı Karşıya

03 Aralık 2021

AB'nin emisyon ticareti planı, fabrikalar ve elektrik santrali sahiplerinin yeterli izinleri satın almak için mücadele etmesiyle Glasgow zirvesinin ardından ticaretin ilk gününde neredeyse ton başına 67 € gibi rekor bir karbon fiyatına ulaştı.

Glasgow anlaşması, farklı emisyon ticaret sistemine ait pazarların emisyon tasarruflarını iki kez sayma riski olmadan bağlantı kurmasının temellerini atıyor - potansiyel olarak karbon emisyonlarını küresel düzeyde azaltabilenler için para kazanma fırsatını genişletiyor. Örneğin, Çin'in kömür santrali sahipleri emisyonlarını kestiği takdirde – teoride – tahsisatlarını İngiliz çelik üreticilerine kârlı bir şekilde satabilirler.

Ancak, son on yılda karşılaşılan iklim eyleminin ölçeği ve hızı, dünyanın en çok kirletici ülkeleri için doğrudan mali sonuçlar yaratılmasında, hükümetlerin karbon sınır vergilerini ve yerel karbon vergilerini birlikte tercih edeceği anlamına geliyor.

Yeşiller Partisi'nin ekonomi sözcüsü Molly Scott Cato şunları söyledi: “Karbon piyasalarına şüpheyle yaklaşıyorum çünkü kendi çıkarları için sistemle oyun oynamak isteyen ve hükümeti bu piyasaları tahrif etmeye zorlayan fosil yakıt endüstrisinden bir lobiciler ordusu olduğunu biliyoruz.”

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi düşünce kuruluşu, AB'nin bir karbon sınır vergisi oluşturma çabalarının, küresel iklim hedeflerine ulaşılmasına yönelik “çabaları istemeden sabote edebileceği” konusunda uyarıda bulundu. Bu girişim, Çin ve Rusya gibi ülkeleri daha temiz üretime yatırım yapmaya teşvik edebilir, ancak örneğin Afrika'daki yeşil inovasyona yatırım yapmaya gücü yetmeyen üreticiler, ürünlerini daha düşük çevre standartlarına sahip ülkelere satabilirler.

Fjellheim, "Küresel bir karbon piyasası ya da tek tip bir küresel fiyat ya da vergi yakın zamanda kartlarda olmayacak," şeklinde konuştu. Kendisine göre, net eğilim, çevreyi kirletmenin maliyetinin dünya çapındaki karbon piyasalarında artıyor olmasıdır.

 Kaynak: The Guardian
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü