Sera Gazı Emisyonlarının İzini Sürmek: İklim Eylemi için Teknolojiyi Kullanma

28 Ekim 2020

Tıp alanında olduğu gibi, iklim de hedeflenen müdahalelerin uygulanabilmesi için altta yatan semptomların nedeninin teşhisini gerektirmektedir. Sera Gazı (GHG) emisyonlarının kaynağının izini sürmek ve ortak, güvenilir bir referans noktasına sahip olmak, fikir birliği oluşturmanın ve hedeflenen eylemleri gerçekleştirmenin anahtarıdır. Yakın geçmişte bu cephede birkaç teknoloji çözümü konuşlandırılmıştır.

2013 yılında Çevre Savunma Fonu (EDF), en büyük metan kaynaklarından biri olan ABD petrol ve gaz sektöründen kaynaklanan metan emisyonlarını ölçmek için çok paydaşlı bir proje yürütmüştür. Araştırmacılar, tedarik zincirindeki emisyonları ölçmek için dronlara ve uçaklara monte edilmiş sensörleri kullanmıştır. Proje, hem çevre için bir zorluk olarak metanın altını çizmeye hem de güvenilir, düşük maliyetli sensörlerin, uzaktan izleme ve nesnelerin internetinin (IoT) enerji şirketlerinin emisyonları azaltmasına nasıl yardımcı olabileceğini göstermeye hizmet etmiştir.

Kanada merkezli GHGSAT, CO2 ve CH4 (metan) ve diğer iz gazların dünyadaki herhangi bir kaynaktan uzaktan algılanmasını sağlamak için biri Haziran 2016'da diğeri Eylül 2020'de olmak üzere iki uyduyu fırlatmıştır. Bir siteden atmosferik ölçümler kullanırlar ve veri analitiğine dayalı içgörüler sağlarlar. Benzer şekilde, Avrupa Uzay Ajansı TROPOMI uydusunu 2017 yılında fırlatmıştır. TROPOMI, hava kalitesi, iklim ve ozon tabakası hakkında doğru ve zamanında gözlemler sağlamaktadır. Diğer atmosferik gözlemlerin yanı sıra veriler, emisyonları kontrol etmek için uygulanan politikaların desteklenmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Kaynak: earth.org web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü