Türkiye’nin 32 GW’lık Potansiyelinin Çoğu Yüzer Rüzgâr Teknolojilerine Uygun

23 Temmuz 2020

Carbon Trust raporuna göre hâlihazırda 73 MW olan yüzer santrallerin gücü 2040’da 70 GW’a ulaşabilir. Birleşik Krallık kamu organizasyonu Carbon Trust, özellikle kıyıdan uzak ve derin sulardaki rüzgâr enerjisi projeleri için uygun olan yüzer rüzgâr enerjisi teknolojileri ile ilgili bir rapor yayınladı.
 
Rapora göre; hâlihazırda 73 MW gücünde olan yüzer rüzgâr enerjisi santrallerinin gücü yılsonunda 124 MW’a yükselebilecek. Bununla birlikte bu alanda gerçekleştirilebilecek Ar-Ge çalışmaları üç ayrı senaryoya göre bu alandaki gücün 2040 yılında ana beklenti olarak 70 GW olmak ile birlikte 27,8 GW ila 120,2 GW arasında olmasını sağlayabilir.
 
Rapora destek veren mühendislik danışmanlığı şirketi Ramboll tarafından yapılan analize göre gelecek nesil rüzgâr enerjisi türbinlerde yapılacak küçük uyarlamalar bu türbinlerin yüzer santrallerde de kullanılmasını mümkün kılabilir. Bununla birlikte inşa ve bakım çalışmaları için gerekli olan uygun yüzer ağır kaldırma gemilerinin çok sınırlı sayıda olması ve yüksek maliyetleri bu alanda proje geliştirmeyi zorlaştıran ana etkenlerin başında geliyor.
 
Raporun Ege Denizi ile ilgili bölümünde Türkiye’nin bu alanda daha önce herhangi bir faaliyeti olmamasına rağmen Ege Denizi’nde en büyük kıyı ötesi rüzgâr enerjisi projesini duyurduğuna dikkat çekildi. Rapora göre Türkiye’nin denizlerindeki 32 GW’lık rüzgâr enerjisi kurulu güç potansiyeli için sığ alanların çok sınırlı olduğu ve potansiyelin çok büyük kısmının yüzer rüzgâr santralleri için uygun olacağının altı çizildi.
 
Kaynak: yesilekonomi.com web sitesinden çevrilmiştir. 
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü