Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya tarafından Indo-Pasifik bölgesinde yatırımları artıracak yeni bir işbirliğine gidiliyor.

01 Ağustos 2018

Avustralya Federal Dışişleri Bakanı Julie Bishop’ın ofisi tarafından yayınlanan basin bildirisinde Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’nın Indo-Pasifik bölgesinde altyapı inşaası, kalkınmada yaşanan sorunların çözülmesi, ekonomik büyümenin teşvik edilmesi ve ekonomiler arasındaki bağların geliştirilmesi alanlarında yürütülecek projelere yatırım yapmak üzere “üçlü ortaklık” oluşturulduğu ilan edildi.

Bu ortaklık ile, bölgede barış ve refahın geliştirilmesine olan ihtiyacın bilinci içerisinde oluşturulduğunun belirtildiği açıklamada, Indo-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi teşvik edecek, yeni iş imkanları yaratacak, serbest, açık, kapsayıcı ve refahı artıracak projelere yatırımların mobilize edilmesinin amaçlandığı belirtilerek, bu ortaklığın derinleştirilmesini teminen yapılacak işbirliğinin çerçevesini çizecek yapı üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

Kaynak: Avustralya Dışişleri Bakanlığı Basın Açıklaması

Yayımlayan: Sidney Ticaret Ataşeliği