İnşaat Malzemelerinde Gürcüce Etiketleme Zorunluluğu

20 Ağustos 2020

İnşaat Malzemelerinde Etiketlemenin Gürcü Dilinde Yapılma Yükümlülüğüne İlişkin Düzenleme

7 Ağustos tarihli Hükümet Kararıyla inşaat malzemeleri üreticileri/ithalatçıları için yeni bir yükümlülük getirilmiştir. Söz konusu karar ile yapı malzemeleri üzerindeki işaretlemenin Gürcüce yapılması zorunlu hale gelmiş olup yapı ürünü üzerindeki işaretlemenin açıkça ve silinemeyecek şekilde kolayca tanınabilecek biçimde olması gerekmektedir. 
Ürün etiketinde şu bilgiler belirtilmelidir:
Üreticinin kayıtlı adı ve adresi veya uygun tanımlama işareti;
Benzersiz ürün tanımlama kodu;
Yapı ürün özelliklerin beyan kimlik numarası;
Yapı malzemesi özelliklerinin beyan edilen seviyesi ve sınıf hakkında bilgi;
Kullanılan standartlarla ilgili bilgiler;
Uygun olduğu durumlarda, uygunluk değerlendirme kuruluşunun kimlik kodu;
Kullanılan standartların uygulanma amacı.
Bu bilgilerin Gürcü dilinde belirtilme yükümlülüğü ülkede 10 Eylül'den ve ithalat yoluyla Gürcistan pazarına arz edilecek mallar için 24 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecektir.

Kaynak: Gürcistan Resmi Gazetesi -Matsne, GÜRTİAD