AB'nin Slovakya Raporunda Öne Çıkan Hususlar

04 Mart 2019

AB Komisyonu raporlarında, AB üyesi 28 ülkenin ekonomilerinde %1'den daha az oranda büyüme tahmin edilmiş olmakla birlikte, Slovakya'da 2019 yılı ekonomik büyümenin %3,8 oranında olması beklenmektedir. Diğer yandan, AB'nin  Slovakya'nın uyum politikasıyla ilgili raporunda, inovasyon,araştırma ve geliştirme faaliyetleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarında ilerleme sağlanması ve yatırımların artması, karayolu ve demiryolu ağının geliştirilmesi, işsizlik sorununun çözümü alanında vurgu yapılmıştır.

Kaynak: Daily News Monitor
Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği