Slovakya, Yabancı Yatırımları Olası Güvenlik Riskleri Çerçevesinde Mercek Altına Alacak Yeni Yasa Tasarısı Üzerinde Çalışıyor

15 Haziran 2021

Slovakya Ekonomi Bakanlığı, küresel ekonomik alandaki mevcut gelişme ve eğilimler ile birlikte AB ekonomilerinin karşılıklı açıklık ilkesine bağlı olarak, yabancı yatırımların genel olarak olumlu etki yaratmasına karşın, güvenlik veya kamu düzenini etkileme potansiyellerini ve kapasitelerini göz önünde bulundurarak, bu yabancı yatırımlara, dikkatle yaklaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Hazırlanan yasa tasarındaki değişikliklerin Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Yasa tasarısı taslağında, durum, “tanımlanan inceleme mekanizmasının, yabancı yatırımlarla ilişkili güvenlik risklerine karşı etkili bir koruma aracını temsil etmesi” olarak özetlenmektedir. Böylelikle, Slovakya, güvenlik risklerini yalnızca izlemekle kalmayacak, aynı zamanda yabancı yatırımların uygulanması için koşullar şeklinde özel önlemler alarak veya bazı durumlarda bu yatırımları yasaklayarak bu riskleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Yasa tasarısı taslağında, savunma, biyoteknoloji, kritik altyapı hizmetleri ve medya gibi alanlardaki kritik addedilen yabancı yatırımların, ön inceleme yapılmaksızın, gerçekleştirilmesinin yasaklanabileceği özel bir yaklaşım önerilmektedir.

Kaynak: SITA Haber Ajansı
Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği