Slovakya Ekonomik Duyarlılık Göstergeleri

31 Mayıs 2019

Ekonomik Duyarlılık Göstergesi, hizmetler, inşaat ve kısmen de ticarete olan güvensizlikten dolayı Mayıs ayında 1.9 puanlık gerrilemeyle 95.1 olarak gerçekleşmiştir. Sanayi güven endeksi 9 puan artarak 3,7 olmuştur. Gelecek üç aylık dönemde üretimin pozitif etkisi beklenmektedir. İnşaat güven endeksi 5.5 puan azalarak 21,5'e düşmüştür. İstihdam ve talepteki değişiklikler etkili olmuştur. Ticaret güven endeksi Nisan ayından Mayıs ayına göre 2.4 puan düşerek 17,3 olmuştur. Hizmetler güven endeksi 8.6 puan düşerek aylık 7.3 olmuştur.  Tüketici güven endeksi aylık 0.4 azalarak 6,6'ya düşmüştür. İşsizlik, hanehalkı birikimleri ve mali duruma ilişkin olumsuz beklentiler genel ekonomideki olumlu gidişatın etkisiyle hafiflemiştir.

Kaynak: Daily Nws Monitor
Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği