Slovakya İnşaat Sektörü Geçen Yıla Göre Yavaşladı

20 Mayıs 2019

Slovakya inşaat sektörünün 2019 yılında, geçen yıla göre %2,4 oranında daha az büyüyeceği tahmin edilmektedir. "Euroconstruct Association" verilerine göre; AB'de genel olarak ortalama ekonomik büyüme hızı 2017 yılında zirve yapmış ancak, daha sonra giderek yavaşlamaya başlamıştır. İnşaat sektöründe de aynı durum görülmektedir.  Bu yavaşlamanın orta ve uzun vadeli olacağı beklenmektedir. Avdupa'daki genel makro ekonomik gelişmelere bağlı olarak inşaat sektörünün de etkilenmesi beklenmektedir. İnşaat sektörü Slovakya'nın GSMH'sının %7'sini oluşturmaktadır. 2018 yılında bir önceki yıla anılan sektör gelirinde %10,8 artış olmuştur. Bununla birlikte, işçi ücretlerinde %15 ve malzeme fiyatlarında %13 oranında artış olmuştur.

Kaynak: the Daily News Monitor
Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği