Tunus İstatistik Kurumu 2018 yılı Ocak-Temmuz dış ticaret rakamlarını açıklamıştır.

10 Ağustos 2018

Tunus İstatistik Kurumuverilerine göre;

-İhracatOcak-Temmuz 2018 döneminde2017yılının aynı dönemine göre Dinar bazında% 23,3 oranında artmıştır.2017 yılıaynı döneminde 19,1 milyar Dinar(yaklaşık7,7milyar Dolar)olarak gerçekleşen ihracat, 2018 yılının ilk yedi ayında 23,5 milyar Dinar(yaklaşık8,7 milyarDolar) seviyesine yükselmiştir.

Ocak-Temmuz2018 dönemindeihracatta birçok sektörde iyileşme kaydedilmiş olup, iyileşme kaydedilen başlıca sektörler şöyledir:

-Tarım ve gıda sanayi % 67,6

--Zeytinyağı ihracatı: 2017 Ocak-Temmuz döneminde 489,9 milyon Dinar(yaklaşık 203,2 milyon Dolar)iken2018 Ocak-Temmuz döneminde1,47 milyar Dinar(yaklaşık549,1milyon Dolar)olarak kaydedilmiştir.

--Hurma ihracatı: 2017 Ocak-Temmuz döneminde360,7milyon Dinar(yaklaşık 149,6 milyon Dolar)iken 2018 Ocak-Temmuzdöneminde496,4 milyon Dinar(yaklaşık185,2milyon Dolar)olarak gerçekleşmiştir.

-İmalat sektörü %28

- Tekstil- giyim ve deri sektörü %21

- Mekanik ve elektrik sanayi sektörü %17,3

-Enerji sektörü % 9,3

Öte yandan, madencilik ürünleri, fosfat ve türevleri ihracatında %4,8oranında bir düşüş kaydedilmiştir.

- İthalat Ocak-Temmuz 2018 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Dinar bazında%20,8 oranında artmıştır.2017 yılının ilk yedi ayında 27,7 milyar Dinar(yaklaşık 11,2 milyar Dolar)seviyesinden 33,5 milyar Dinar(yaklaşık12,5milyar Dolar)seviyesine ulaşmıştır.

Ocak-Temmuz 2018 dönemindeithalatta tüm sektörlerde artışkaydedilmiştir:

- Enerji sektöründe % 37,8,

- Hammade ve yarı mamuller %23,9,

- Teçhizat sektörü % 18,4,

- Madencilik, fosfat ve türevlerinde %11,1,

- Temel gıda ve tarım ürünleri sektöründe %7,4,

- Ocak-Temmuz 2018 döneminde ihracatın ithalatıkarşılama oranı Dinar bazında %70,3 olup, 2017 ilk yedi aylık dönemine göre 1,4 puanlık bir iyileşmeye işaret etmiştir.

- Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz 2018 döneminde9,9 milyar Dinar(yaklaşık 3,7 milyar Dolar)olarak gerçekleşmiştir.

-Tunus’un dış ticaret açığı yaşadığı başlıca ülkelerşöyledir: Çin 3 milyar Dinar(yaklaşık1,1 milyar Dolar), İtalya1,5 milyar Dinar (yaklaşık586 milyon Dolar), Türkiye 1,2 milyar Dinar(yaklaşık451milyon Dolar), Cezayir 749 milyon Dinar (yaklaşık279 milyon Dolar) ve Rusya 747 milyon Dinar(yaklaşık278 milyon Dolar).

Diğer taraftan, Tunus’undış ticaret fazlası yaşadığı ülkelerşöyledir:Fransa 1,9 milyar Dinar(yaklaşık724 milyon Dolar), Libya527milyon Dinar (yaklaşık197 milyon Dolar) ve Fas 222 milyon Dinar (yaklaşık83 milyon Dolar).

(Hesaplamalar Tunus Merkez Bankası 31.07.2017kuru 1$ =2,47ve 31.07.2018 kuru 1 $ = 2,68bazında yapılmıştır.)

Kaynak : Tunus İstatistik Kurumu -http://www.ins.nat.tn/sites/default/files/publication/pdf/compresse%207%20mois%20-2018%20%281%29.pdf