KEP ve E-İmza Usulü Hakkında

Belgeler sadece mevzuatta belirtilen başvuru mercii kuruluşun KEP adresine iletilmelidir! KEP ve elektronik imza ile ilgili sorunlarınızı bu hizmetleri aldığınız kuruluşlara iletmelisiniz.

17 Temmuz 2023
  • KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsile yetkili kişiler tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının İncelemeci Kuruluşa ait (Bakanlık/İBGS/Bölge Müdürlüğü vd.) Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.
  • Belgeler elektronik imza ile imzalandıktan sonra orijinal halleri ile KEP ekine yüklenmelidir.
  • .zip, .rar ve benzeri sıkıştırılmış dosya uzantıları gönderilmemelidir.
  • İşlemlerin düzgün ve hızlı yapılabilmesi için, başvurularda konu ve ilgili birimin belirtildiği üst yazının (dilekçe) yer alması gerekmektedir.
NOT: 5986 Sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında iletilecek E-İhracat Konsorsiyumu Statü Alma başvuruları BAKANLIĞA; Perakende E-Ticaret Sitesi, Pazaryeri ve B2B Platformu Kapsama Alma başvuruları TİM E-İhracat Sekretaryasına, şirketlere yönelik destek başvuruları ise üye olduğunuz ve aşağıda adresleri tanımlı İhracatçı Birliklerine iletilmelidir.
 
BİRİM KEP ADRESİ
T.C. TİCARET BAKANLIĞI ticaretbakanligi@hs01.kep.tr
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü (İstanbul) marmarabolgemud@hs01.kep.tr
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü (Ankara) eb.ankarabolgemud@hs01.kep.tr
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü (İzmir) egegumrukveticaretbolgemudurlugu@gtb.hs01.kep.tr
BİRİM KEP ADRESİ
TİM E-İhracat Sekretaryası eihracat@hs01.kep.tr
Akdeniz İhracatçı Birlikleri aibgs@hs01.kep.tr
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği baib@hs01.kep.tr
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği daib@hs01.kep.tr
Denizli İhracatçılar Birliği denib@hs01.kep.tr
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği dkib.evrak@hs01.kep.tr
Ege İhracatçı Birlikleri eib@hs01.kep.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri gaib@hs01.kep.tr 
İstanbul İhracatçı Birlikleri iib@hs01.kep.tr
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri immib@hs01.kep.tr
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri itkib@hs01.kep.tr 
Karadeniz İhracatçı Birlikleri kib@hs01.kep.tr
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri oaib@hs01.kep.tr 
Uludağ İhracatçı Birlikleri uib@hs01.kep.tr 
Hizmet İhracatçıları Birliği hib@hs01.kep.tr