BREXIT ve Birleşik Krallık STA

Brexit kapsamında ticari ilişkiler ve Birleşik Krallık ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması hakkında bilgiler

06 Kasım 2023

BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK TİCARİ İLİŞKİLERİ


Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir. AB ile BK arasında yeni dönemdeki ilişkileri şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik müzakereler ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış,  söz konusu Anlaşma, 1.1.2021 tarihinde geçici olarak uygulamaya konmuş, 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu sürece paralel olarak ülkemizle BK arasında yürütülen müzakereler sonucunda Türkiye- Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 29.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Ticarette tercihli muamele bakımından 1.1.2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan Anlaşma, 20 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

STA’da yer alan bir Gözden Geçirme hükmü çerçevesinde, mevcut Anlaşma’nın ilave alanları içerecek şekilde genişletilmesi, ayrıca yatay kurallar bakımından kapsamlı hükümler içerecek şekilde güncellenmesine yönelik müzakerelerde ele alınacak alanların değerlendirilmesi amacıyla, STA'nın gözden geçirilmesi çalışmaları 2022 yılında gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme çalışmalarının neticesinde taraflar 18 Temmuz 2023 tarihinde, STA güncelleme müzakerelerine başlanmasına yönelik karşılıklı niyetlerini bir Ortak Bildiri ile beyan etmişlerdir. 


STA metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

STA metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

STA kapsamı ticarette kullanılacak menşe beyanı örneği için tıklayınız.

STA Menşe Yönetmeliklerine ulaşmak için tıklayınız: 1 2

Brexit süreci ve yeni dönemde Birleşik Krallık ile ticarete ilişkin Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.

Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası sektörel teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 


Birleşik Krallık tarafından yapılan bazı sektörlere ilişkin CE işaretinin kullanımının süresiz olarak uzatıldığına ilişkin 1 Ağustos 2023 tarihli duyuru için tıklayınız.

Sorularınızı sta@ticaret.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.