Atık Sevkiyatı Tüzüğüne ilişkin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında siyasi uzlaşı sağlandı

22 Kasım 2023

Atık Sevkiyatı Tüzüğü Taslağına ilişkin 16 Kasım 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu arasından geçici uzlaşı sağlanmış olup, taslağın AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yasalaşması için Parlamento ve Konsey tarafından onaylanması gerekmektedir.
 
Uzlaşı metnine Komisyon önerisinden farklı olarak plastik atık ihracatına dair ilave kısıtlamalar getirilmiştir. Bu itibarla, mevzuatın yürürlüğe girmesinden iki buçuk yıl sonra, OECD üyesi olmayan ülkelere plastik atık ihracatının durdurulması, ihracatın devam edebilmesi için OECD üyesi olmayan ülkelerin en geç beş yıl içerisinde Komisyona yapacağı başvuruda plastik atığın uygun koşullarda işlendiği, ülke atık yönetimi koşullarının uygun olduğuna ilişkin gerekli verileri sağlaması gerekecektir.