Detaylı Beyan numarasında yapılacak düzenleme çalışması hk.

27 Kasım 2021

Son zamanda artan ihracat hacmi ile birlikte, halihazırda 16 hane olan Detaylı Beyanname numarasının, 18 haneye çıkarılması gereği hasıl olmuştur.
Toplamda 16 hane olan numara 18 hane olacaktır. Yani “Yıl/Gümrük Kodu/Rejim Tipi” olan 21066666IM kısmı aynen korunacaktır.
04/12/2021 Cumartesi 12:00-15:00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar esnasında kesintisi olması öngörülmemektedir.
Düzenleme devreye alındığında,
-      Mevcuttaki 6 haneli sıra numaralı tescil edilen beyanname aynen kalacak ve geriye dönük toplu bir güncelleştirme yapılmayacaktır.
-      Beyanname sıra numarası kaldığı yerden artan şekilde atanmaya devam edilecektir. Yani, 21066666EX000345 sıra numaralı beyannameden sonra gelecek numara 21066666EX00000346 şeklinde olacaktır.
 
Ayrıca düzenlemeye ilişkin, örnek beyanname sıra numarası bilgisi ekte sunulmuştur.