Naylon veya Diğer Poliamidlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması

22 Kasım 2019

22.10.2019 tarihli ve 1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Naylon veya Diğer Poliamidlerin ithalatında üç yıl süre ile ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi ile belirli ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar kapsamı tarife kontenjanından faydalanmak için; BİLGE Sisteminde muafiyetler bölümünde “EKKTJ” ve “BSGNYLIP” muafiyet kodlarının birlikte girilmesi gerekmektedir.