Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı

24 Haziran 2013
Ekli Dosyalar
1 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı Dosyayı İndir
2 1.Nolu Kutuya İlişkin Kodlar Dosyayı İndir
3 Döviz Kodları Dosyayı İndir
4 İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar Dosyayı İndir
5 Kap Kodları Dosyayı İndir
6 OTS Kodları Dosyayı İndir
7 Rejim Kodları Dosyayı İndir
8 Taşıma Şekline İlişkin Kodlar Dosyayı İndir
9 Teslim Şekline İlişkin Kodlar Dosyayı İndir
10 Ülke Kodları Dosyayı İndir