Ahilik Kültürü Tanıtım Faaliyetleri

Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile çalışma ve faaliyetlerini kapsamaktadır.