Ticaret Bakanlığı Etik Komisyonu

Ticaret Bakanlığı Etik Komisyonu

23 Eylül 2019

Ticaret Bakanlığı Etik Komisyonu 
 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız Etik Komisyonu Personel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Rehberlik ve Teftiş Başkanı ve İç Denetim Birimi Başkanı’nın katılımıyla oluşturulması, sekretarya hizmetlerinin Personel Genel Müdürlüğünce yürütülmesi 27.02.2019 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile uygun bulunmuştur.