Kılavuzlar

14 Haziran 2021

Antrepo ve İhracat Açma Kayıtlarında Düzeltmeye (Tutanakla Açma Düzeltme İşlemleri) İlişkin Kılavuz için tıklayınız.
Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin İşlemler Kılavuzu için tıklayınız.
Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin İşlemler Kılavuzu için  tıklayınız
Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaya İlişkin İşlemler Kılavuzu için tıklayınız.
ATA Karnesi İşlemleri Kılavuzu için tıklayınızörnek excel dosyası tıklayınız.
İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Kılavuz için tıklayınız
Liman Tek Pencere Sistemi Acente Kılavuzu için tıklayınız.
Liman Tek Pencere Sistemi Acente Kılavuzu için tıklayınız.
NCTS Özet Beyan, İhracat ve Antrepo Beyannamesi Açmaları Yükümlü Kılavuzu İçin tıklayınız.


NCTS Memur İşlemleri Kılavuzu için tıklayınız.
Serbest Bölge İşlemleri Yükümlü Kılavuzu için tıklayınız
Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi Kılavuzu için tıklayınız
2100,3151, 5100, 5171, 6121, 6321 ve 6771 Rejimlerinde Kalem Bilgileri Ekranında Girilecek Ek Verilere İlişkin Rehber için tıklayınız
Kağıtsız İhracat İşlemleri Yükümlü Kılavuzu için tıklayınız

Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi Yükümlü Kullanım Kılavuzu için tıklayınız
YKTS Eşya Teslimi Yapılacak Kişi Kaydı videosu için tıklayınız

Demiryolu Basitleştirmesine İlişkin Uygulama Kılavuzu tıklayınız
Denizyolu Basitleştirmene İlişkin Uygulama Kılavuzu tıklayınız
Havayolu Basitleştirmesine İlişkin Uygulama Kılavuzu tıklayınız
İhracat Refakat Belgesi Uygulama Kılavuzu tıklayınız
E-ATA/TR Programı Yükümlü Kılavuzu için tıklayınız