Hudut Kapıları Genel Bilgiler

16 Şubat 2021

 
Ülkemizde, 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı toplam 164 Gümrük Müdürlüğü bulunmaktadır. Diğer taraftan, 30 kara, 8 demiryolu, 10 deniz ve 64 hava olmak üzere toplam 20 hudut kapısı ihdas edilmiştir. Kara hudut kapılarında 29, demiryolu hudut kapılarında 5, deniz hudut kapılarında 43, hava hudut kapılarında 13 gümrük müdürlüğü hizmet vermektedir. Ayrıca, 10 serbest bölge gümrük müdürlüğü ve 64 iç gümrük müdürlüğü bulunmaktadır.  Toplam 164 Gümrük Müdürlüğünün 13’ü fiilen kapalı olup 151 faal gümrük müdürlüğü ile hizmetler yürütülmektedir.


 
HUDUT KAPILARI/GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ Hudut Kapısı Sayısı Gümrük Müdürlüğü Sayısı
Toplam Faal Faal Olmayan
Kara Hudut Kapısı 30 29 23  6
Demiryolu Hudut Kapısı 8 5 3 2
Deniz Hudut Kapısı 102 43 41 2
Hava Hudut Kapısı 64 13 13 -
Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri - 10 9 1
İç Gümrük Müdürlükleri - 64 62 2
TOPLAM 204 164* 151 13
 

 

* Nusaybin, Kapıköy ve Çobanbey Gümrük Müdürlükleri, kara ve demiryolu hudut kapısı olarak faaliyet göstermekte olup kara hudut kapısına hizmet veren Gümrük Müdürlükleri arasına dâhil edilmişlerdir.