Gümrük Kıymeti/Alacakların Tahsili-Yeniden Yapılandırılması

27 Aralık 2021
 
Tebliğ No Tebliğ Adı
Seri No: 1 Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması)
Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliği (Tahsilât İşlemleri)
Seri No: 2 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti)
R.G.Tarih:25.08.2016 Sayısı: 29812 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
R.G.Tarih:03.06.2017 Sayısı: 30085 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
R.G.Tarih:26.05.2018 Sayısı: 30432 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
R.G.Tarih:25.01.2018  Sayısı: 30312 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra no:1)
R.G.Tarih:27.11.2020 Sayısı: 31317 7256 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
R.G.Tarih:21.6.2021 Sayısı: 31518 7326 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ