İzinli Alıcı - Başvuru Süreci

30 Haziran 2020

21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 21/2/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle beraber, izinli alıcı uygulamasının hayata geçirilmesini teminen iyileştirmeler yapılmıştır. Söz konusu yetkiden faydalanmak isteyenlerin ilgili Bölge Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

İzinli Alıcı İşlemlerine ilişkin Yükümlü Kılavuzu kılavuzuna ulaşmak için 
tıklayınız.


Yönetmelik değişikliğine ilişkin açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.
Yönetmelik eklerine ulaşmak için tıklayınız.