2020 Yılı Ağustos Ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatif Verileri

GTS’ye göre Ağustos ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %5,74 oranında azaldı, ithalatımız ise %20,64 oranında arttı.

02 Eylül 2020
2020 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;
  • İhracat, % 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar,
  • İthalat, % 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar,
  • Dış ticaret hacmi, % 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 66,4 olmuştur.

GTS’ye göre Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 5,74 oranında azalan ihracat 12 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 20,6 artışla 18 milyar 776 milyon dolar olmuştur.
 
Ağustos ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre %8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 66,4 olarak gerçekleşmiştir.
 
GTS’YE GÖRE AĞUSTOS AYINDA ALTIN HARİÇ İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %4,92 ORANINDA AZALDI, ALTIN HARİÇ İTHALATIMIZ İSE %0,30 ORANINDA AZALDI

Altın ticareti hariç tutulduğunda, 2020 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;
  • İhracat, % 4,92 azalarak 12 milyar 182 milyon dolar,
  • İthalat, % 0,30 azalarak 14 milyar 694 milyon dolar,
  • Dış ticaret hacmi, % 2,45 azalarak 26 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 82,9 olmuştur.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %394 artışla, 4 Milyar 82 Milyon dolarlık altın ithalatı gerçekleştirilmiş olup, bu rakam 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamıdır. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla altın ithalatı %153 oranında artış göstererek 15 Milyar 118 Milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
 
Bu kapsamda, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ithalatı hariç tutulduğunda Ağustos ayı ithalatının bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,30 oranında azaldığı görülmektedir. Bunun sonucunda, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç tutularak bakıldığında Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 82,9 gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıktığı görülmektedir. Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında ise bu oran % 83,6 düzeyine yükselmektedir.
 
  • Ağustos ayında en önemli ihraç pazarımız olan Avrupa Birliğinde yaşanan talep daralmasına ilave olarak, ülkemizde üretim yapan otomotiv firmalarının Ağustos ayında yıllık rutin bakım araları kapsamında üretimlerine ara vermesi nedeniyle otomotiv sektöründe üretim ve ihracatta daralma yaşanmıştır. Bu kapsamda, Ağustos ayında, motorlu kara taşıtları ihracatımız geçen yılın aynı ayına kıyasla %18,02 oranında azalarak 1 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayında, motorlu kara taşıtları ihracatında yaşanan bu düşüş aylık bazda ihracat düşüşünün %36’sını oluşturmaktadır.
 
  • Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe ilave olarak, pandemi döneminde uluslararası ticarette yaşanan daralmaya bağlı olarak azalan sevkiyatlar nedeniyle gemi yakıtları, seyahat kısıtlamalarına bağlı olarak azalan uluslararası seyahatler nedeniyle hava taşıtları yakıtı ihracatımızda geçen yılın Ağustos ayına kıyasla daralma yaşanmıştır. Bu kapsamda, Ağustos ayında petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar ihracatımız ise geçen yılın aynı ayına kıyasla %61,55 oranında azalarak 244 milyon dolar olarak gerçeklemiştir. Ağustos ayında, bu sektörün ihracatında yaşanan düşüş aylık bazda ihracat düşüşünün %51,5’ini oluşturmaktadır.
 
  • Ağustos ayında, hazır giyim sektörü ihracatımız geçen yılın aynı ayına kıyasla %5,5 oranında artarak 1 Milyar 392 milyon dolar; kimyasallar sektörü ihracatımız geçen yılın aynı ayına kıyasla %6,3 oranında artarak 1 Milyar 1 milyon dolar; tekstil sektörü ihracatımız geçen yılın aynı ayına kıyasla %9,3 oranında artarak 939 milyon dolar; meyve, sebze ve mamulleri sektörü ihracatımız ise geçen yılın aynı ayına kıyasla %19,3 oranında artarak 491 milyon dolar olarak gerçeklemiştir.
 
Öte yandan, Bakanlığımızca gerçekleştirilen ihracatın tabana yayılması çalışmaları kapsamında, Ağustos ayında ihracat yapan firma sayımız geçen yılın aynı ayına göre %3,3 artarak 37.776 olarak gerçekleşmiştir.

Ağustos ayı verileri için tıklayınız.