2020 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatif Verileri

GTS’ye göre Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 6,10 oranında artan ihracat 14 milyar 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

03 Şubat 2020

Son dönemde Bakanlığımızca finansmandan dijitalleşmeye, yeni pazar stratejilerinden ticaret diplomasisine, sivil toplumla istişare mekanizmalarından ihracatın tabana yayılması faaliyetlerine kadar atılan adımların da katkısıyla ihracatımız önemli bir ivme yakalamıştır. Nitekim son 12 aylık dönemde ihracatımız 181 milyar 567 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Ocak ayında ithalatımız ise %18,96 artarak 19 milyar 229 milyon dolar olmuştur.

DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ OCAK AYINDA 4,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Ocak ayında dış ticaret açığımız 4 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 13,01 artarak 33 milyar 994 milyon dolara yükselmiştir. 2020 yılı Ocak ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise %76,8 düzeyinde gerçekleşmiştir.

OCAK AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL YİNE “MOTORLU KARA TAŞITLARI” OLDU

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Ocak ayında %4,99 artışla 2 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve makineler” (1 milyar 401 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (791 milyon dolar) olmuştur.

EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA

Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya almıştır. Ocak ayında ihracatçılarımız 214 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır. Ocak ayında İtalya’ya ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 artarken İngiltere’ye ihracatımız %9,1 oranında azalış göstermiştir. Öte yandan, Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alan ABD’ye ihracatımız %10,6 oranında artarken, Fransa’ya ihracatımız ise %14,0 oranında artış göstermiştir.

EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %21,5’İNİ OLUŞTURDU

GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Ocak ayı itibarıyla toplam ihracatımızın % 21,5’ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay ise % 27,7 olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,25 artışla 7 milyar 384 milyon dolara yükselirken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın %50,0’sini oluşturmuştur. Sayın Bakanımızın işaret ettikleri “Ticarette Yeni Yol Haritası” çerçevesinde 2020 yılı Ocak ayında potansiyel pazarlarımızdan Çin’e ihracatımız %1,7 oranında, Meksika’ya ihracatımız %17,6 oranında Rusya’ya ihracatımız ise %26,8 oranında artış göstermiştir. Bunun yanında, Ocak ayında görülen Hırvatistan’a %94,2’lik, Malezya’ya %79,8’lik, Kırgızistan’a %71,8’lik ve İsviçre’ye %64,8’lik ihracat artışları dikkat çekmiştir.

DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU

GTS’ye göre 2020 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (9 milyar 39 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 442 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 45 milyon dolar) izlemiştir. İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (11 milyar 524 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Hava Yolu” ulaşımı (3 milyar 290 milyon dolar) ve “Kara Yolu” (2 milyar 936 milyon dolar) takip etmiştir.

İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU

2020 yılı Ocak ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (9 milyar 139 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (1 milyar 821 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (1 milyar 611 milyon dolar) takip etti. İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (11 milyar 498 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (4 milyar 269 milyon dolar) ve “Bedelsiz” (977 milyon dolar) izlemiştir.

TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması” başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 484 firma, 2020 yılı Ocak ayında toplam ihracatımızın %30,41’ini, toplam ithalatımızın ise %37,38’ini oluşturuyor. Bakanlığımızın sunduğu kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2020 yılında 11 milyar 155 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (4 milyar 230 milyon dolar ihracat, 6 milyar 925 milyon dolar ithalat).

DIŞ TİCARETİMİZİ MİLLİ PARA BİRİMİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Ocak ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 174’e yükselirken aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının Ocak ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 10 milyar 215 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 4 milyar 404 milyon TL’lik kısmı ihracat, 5 milyar 811 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur. Ocak ayında Türk Lirası cinsinden yaptığımız ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 10,71 artış göstermiştir.

TİCARET ERBABIMIZ EKONOMİMİZE GÜVEN DUYMAYA DEVAM EDİYOR

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2020 yılı Ocak ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre 16 bin 718 artışla 1 milyon 927 bin 60’a yükselirken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 44,1’ini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla %6,73 yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 15 milyon 518 bin olarak gerçekleşmiştir.

GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN TOPLAM İÇERİSİNDEKİ PAYI %23,01

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı Ocak ayında 11 milyar 551 milyon TL olmuştur. 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 673 milyar 315 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %23,01 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 11 milyar 551 milyon TL’dir.

KADINLARIMIZIN İŞ HAYATINA GİRMESİYLE İHRACAT ODAKLI BÜYÜMENİN TEMELLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Ocak ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 1 milyon 959 bin 417 olmuştur. 2020 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr sayımızda 13 binlik artış kaydedildi. Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Ocak ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 296 bin 892’ye yükselirken kadın esnaf sayımız son bir yılda 8 bin artmıştır.


Ocak ayı veri bülteni için Tıklayınız