Avrupa Birliği’nin Çelik Ürünleri İthalatına Uyguladığı Korunma Önlemi İçin Dünya Ticaret Örgütünde Dava Süreci Başlatılmıştır

20 Mart 2020

Bilindiği üzere AB tarafından 28 kategoride yer alan çelik ürünleri ithalatında başlatılan korunma önlemi soruşturması neticesinde 23 kategoride global tarife kotası şeklinde geçici önlem 19 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ardından 2 Şubat 2019 tarihi itibarıyla da 25 kategoride ülke bazlı, 1 kategoride global tarife kotası şeklinde uygulanmak üzere nihai önlem yürürlüğe konulmuştur. Türkiye bu kapsamda 17 kategoride nihai önleme tabidir.
AB tarafından yürütülen ve 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla tamamlanan gözden geçirme soruşturması neticesinde getirilen ilave kısıtlamalar ülkemiz ihracatını daha da olumsuz etkilemeye yönelik tedbirleri içermektedir.
Söz konusu önlemin ülkemize yönelik olumsuz etkilerinin azaltılması için AB’nin önlemi revize etmesi yönünde ülkemiz tarafından AB nezdinde gerçekleştirilen ikili girişimler sürdürülmekle beraber, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde haklarımızın korunması için gerekli ilave adımların atılması kararlaştırılmıştır.
Bu çerçevede 16 Mart itibarıyla söz konusu korunma önlemleri ile ilgili olarak ülkemiz AB’yi Dünya Ticaret Örgütü’nde danışmalara davet etmiştir.
Böylelikle Avrupa Birliği’nin çelik ürünleri ithalatına uyguladığı korunma önlemi için Dünya Ticaret Örgütünde dava süreci başlatılmıştır.
 Danışmalardan bir sonuç elde edilememesi durumunda Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli sürecinin ikinci basamağı olan panel aşamasına geçilecektir.
AB’nin DTÖ kurallarına aykırı uygulamaları karşısında gerekli çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmektedir. Dava süreci boyunca da, her zaman olduğu gibi, özel sektörle yakın işbirliği içinde çalışmalara devam edilecektir.