Basın Duyurusu

23 Mayıs 2021

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “İntihalci tez yazımına hibe verilecek” iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İnternet sitemizde yer alan esnaf meslek kodlarını içeren NACE kodu; Avrupa Birliği’nde ekonomik faaliyetleri sınıflandırmada kullanılan uluslararası bir kodlama sistemidir. İntihalci tez yazarlığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Aksini iddia etmek; tüm dünyanın bunu legal sektör olarak kabul ettiği anlamına gelir ki bu mümkün değildir. Söz konusu NACE kodu, İngilizceden çeviri olması ve detay dokümantasyon olmaması nedeniyle birtakım çevrelerce yanlış yorumlanmıştır.

82.19.03 numaralı faaliyet kodu mesleksel sınıflandırmada; fotokopi, çoğaltma ve benzeri işlemlerin alt kırılımı olup, elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi, kabı, ciltlendirilmesiyle ilgilidir. Uluslararası tanımına uygun olarak TÜİK tarafından dilimize çevrilmiş ve aynı şekilde kodlanmıştır.

Dolayısıyla tezlerle ilgili olan bu kod sınıflandırması Ticaret Bakanlığı tarafından değil; Avrupa Birliği tarafından yapılmıştır.

İlgili NACE kodunun İngilizce dökümü orijinal belgede olduğu gibi aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.