Çeşme Limanındaki Gümrük İşlemlerine İlişkin Basın Açıklaması

24 Mart 2020

Çeşme Limanındaki gümrük faaliyetlerine ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialar üzerine Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.
 
Bilindiği üzere Koronavirüse (COVİD-19) rağmen tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ticaret devam etmektedir. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerimizde, ilk günden itibaren hassasiyetle çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Bu bağlamda, ilk önce İran ve Irak kapıları kapatılarak,  tüm gümrüklerde koruyucu tedbirler alınmıştır.  İddialara konu olan Çeşme Gümrük Müdürlüğümüz için de 31.01.2020’de maske, eldiven ve dezenfektan temin edilmiş, gümrük işlemleri sıkı koruyucu tedbirler alınmak suretiyle yürütülmeye devam etmektedir.
 
Çeşme Gümrük Müdürlüğü’ne haftanın Pazar, Salı ve Cuma günleri 3 gemi, Çeşme - İtalya/Trieste arasında düzenli sefer yapmaktadır. 28.02.2020 tarihinden itibaren yolcu ve şoförlerin girişleri durdurulmuş, gelen gemiler yolcu ve şoför taşıması yapmamaktadır. Gemi mürettebatının gemiden giriş/çıkışına ve karada çalışanlarla temasına kesinlikle izin verilmemekte ve gemi ve araçlar dezenfekte edilmektedir.
 Gemi yanaşınca kapakları dezenfekte edilmekte, koruyucu maske ve her türlü önlem alınmış olarak özel çekici ile dorseler alınmakta, çekici ve gemiden çıkış yapan her dorse dezenfekte edilmektedir. Gemi tamamen boşaltılınca da tekrar dezenfektasyon işlemi yapılarak yükleme başlatılmaktadır.
 
Liman gümrüklü sahasına, gemi ile gelen dorseleri almak için giriş yapmak isteyen sürücülerin 14 gün içinde yurtdışından ülkemize giriş yapıp yapmadıkları Emniyet Genel Müdürlüğü Veri tabanından sorgulanmakta, uygun olanlar limana alınmaktadır. Sistem üzerinde yapılan araştırmada uygun olmadığı tespit edilenler hakkında ise karantina yetkili merciine bilgi verilmek suretiyle işlem yapılmakta ve uygulama hassasiyetle takip edilmektedir.
 
Öte yandan Liman İşletmesi güvenliğince, limana giren tüm saha çalışanlarının günlük ateş ölçümü de yapılmaktadır.
 
İddialara konu olan U15 RO-RO gemisi, 17.03.2020’de İtalya Trieste limanından hareket etmiş, 20.03.2020’de 17.00’da Çeşme limanına yanaşmıştır. Geminin Limana yanaşmasından önce tüm saha ve gemi kapakları steril edilmek üzere ilaçlanmıştır. Gemi ile herhangi bir yolcu ve sürücü gelmediği gibi, mürettebatın da karaya çıkmasına müsaade edilmemiştir. Boşaltmayı yapacak kapalı kabinli çekiciler de ilaçlama işlemine tabi tutulmuş; işlem esnasında görev yapan personele yönelik olarak da maske, eldiven ve diğer koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmıştır. Karaya çıkartılan her dorse ve araç ayrıca ilaçlanmıştır. Kargonun boşaltılmasından sonra gemi tamamen ilaçlanarak steril hale getirilmiş, 21.03.2020 sabah 06.15’de Trieste limanına hareket etmiştir.
 
Çeşme Gümrük Müdürlüğünde, gemi limana yanaşmadan önce 17.03.2020 tarihinde ateşi tespit edilen 4 personel, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Çeşme Sahil Sağlık Denetleme Merkezince hastaneye sevk edilmiş, yapılan test sonucunda 19.03.2020 tarihinde bir personelimizde virüs tespit edilmiştir. Diğer 3 personelin ilk testleri negatif çıkmış, hastanede gözetim sürecinde de yapılan ikinci testin de negatif çıkması üzerine, evde izolasyon sağlanacak şekilde taburcu edilmiştir. Test yapılan personelimizle yakın temas olasılığı olan 45 kişiye öncelikle karantina uygulanması kararı verilmiştir.
 
Tüm aşamalarda, Halk Sağlığı Müdürlüğünün talimatları ve bilgilendirmeleri doğrultusunda hareket edilmekte olup, bölgeden, farklı gümrük idarelerinden yeni görevlendirmeler yapılmış, gümrük iş ve işlemlerinde herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen tüm önlem ve tedbirler alınmıştır.
 
Sonuç olarak, önceliğimiz olan halkımızın ve gümrük personelimizin sağlığının korunması noktasında hükümetimiz tarafından alınan tüm önlemler, vakit kaybetmeksizin uygulanırken diğer taraftan toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında kilit öneme sahip olan gümrüklerimizde ticaretin aksamadan devamı için de faaliyetlerimiz sürmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.