Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’ın 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Mesajı

Günümüzde ürün ve hizmet çeşitliliği artışına paralel tüketim de artmaktadır. Pazarlama teknikleri ve tüketici davranışlarının hızla değiştiği bu çağda, sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı sağlamak için bilinçli tüketim ve “tüketicinin korunması” her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

15 Mart 2020

“Bilinçli tüketim” demek; israf etmeden ve çevreye zarar vermeden, ihtiyaç olan kadar tüketmektir. Bilinçli tüketim aynı zamanda haklarının farkında olmak, haklarını aramada cesur davranmak ve hak ihlali durumunda mücadele etmektir. Piyasayı etkileme gücünün farkında olan bilinçli tüketiciler aynı zamanda piyasaya kaliteli mal ve hizmet sunumuna dolaylı katkı sağladıklarından ticari hayatın ve ekonominin sağlıklı gelişmesine de vesile olmaktadırlar.
 
Bakanlık olarak tüketicinin korunması mevzuatımızı, ekonominin dinamik yapısına uygun biçimde yeniliyor, tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı durumlarda da bunlara çözüm sağlayacak faaliyetleri etkin bir şekilde yürütüyoruz. Bununla birlikte tüketicilerimizin bilinç düzeyini artırmak ve bilinçli tüketim anlayışını toplumumuzda yaygınlaştırmak için gayret gösteriyoruz.
 
Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olmak için çalışırken, bir yandan da tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması için etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmaya gayret sarf ediyoruz.
 
Bu kapsamda Yenilenen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) sayesinde, tüketicilerimize e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine kolaylıkla başvuru yapma imkanı sağlıyoruz. Ayrıca, TÜBİS-UYAP entegrasyonu ile Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici mahkemeleriyle belgeleri online olarak paylaşıyoruz.
 
Diğer taraftan Reklam Kurulumuz vasıtasıyla aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla mücadele ediyor, haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.
 
Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulama ile ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ile vatandaşlarımız kolay bir şekilde şikayetlerini bizlere ulaştırabiliyor.
 
Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile tüketicilerimizi güvensiz ürüne karşı koruyacak ve güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetlerini ivedilikle giderilecek çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getiriyoruz.
 
Bunun yanı sıra Bakanlık olarak ayrıca kurduğumuz Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz ürünlere ilişkin bilgileri hâlihazırda kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca, ithalat aşamasında,  ürünleri risk analiz esasına göre çok sıkı denetime tabi tutuyoruz.
 
Bir başka ifadeyle Tüketicilerimizin satın aldıkları ürünlerle ilgili sağlığını korumak için  'güvensiz ürüne sıfır tolerans' prensibiyle hareket ediyoruz.
 
Bu vesileyle ülkemizin her ferdinin bilinçli tüketim anlayışına sahip olmasını, haklarını aramada bilinçli, cesur ve girişken olmalarını diliyor, tüm vatandaşlarımızın 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü kutluyorum.