Ürün İhtisas Borsası

 

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI ANONİM ŞİRKETİ
 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53 üncü maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06 Nisan 2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 08.06.2018 tarihinde kurulmuştur.
 
26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyetlerine başlayan TÜRİB’in (http://www.turib.com.tr) başlıca amacı; 5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.