Lisans Bedelleri

29 Aralık 2023
Lisans Bedelleri

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca, 2024 yılında uygulanacak lisans bedelleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 14 üncü Maddesi Uyarınca 2024 Yılında
Uygulanacak Lisans Bedelleri

 
 
       Lisanslı Depo İşletmesi Lisansı
                                    Depo Kapasitesi (TON) Tutar (TL)
Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Pamuk Fındık Zeytin Zeytinyağı Kuru Kayısı  Antep fıstığı  Kuru Üzüm
                       Süt Ürünleri
 Süt Tozu ve
 Peynir Altı Suyu Tozu
 Tereyağı, Çedar Peyniri, Beyaz Peynir, Tulum Peyniri, İzmir Tulum Peyniri ve Urfa Peyniri 
20.000 10.000 5.000 - 10.000 5.000 4.000 1.000 - 5.000  2.000  5.000  10.000 4.000 - 7.000 7.000.-
20.001 - 40.000 10.001 - 20.000 10.001 - 20.000 5.001 - 10.000 4.001 - 8.000 5.001 - 10.000  2.001 - 3.000  5.001-10.000 10.001 - 20.000 7.001 - 14.000 8.750.-
40.001 - 70.000 20.001 - 40.000 20.001 - 35.000 10.001 - 25.000 8.001 - 16.000 10.001 - 15.000  3.001 - 4.000  10.001-15.000  20.001 - 30.000  14.001 - 28.000 10.500.-
70.001 - 110.000 40.001 - 70.000 35.001 - 50.000 25.001 - 50.000 16.001 - 30.000 15.001 - 20.000  4.001 – 5.000  15.001-20.000  30.001 ve Üzeri  28.001 - 56.000 12.250.-
110.001 ve Üzeri 70.001 ve Üzeri 50.001 ve Üzeri 50.001 ve Üzeri 30.001 ve Üzeri 20.001 ve Üzeri  5.001 ve Üzeri  20.001 ve üzeri    56.001 ve Üzeri 14.000.-

 
Diğer Lisanslar Tüm Lisanslar İçin
Konu Tutar (TL) Konu Tutar (TL)
Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı 3.500.- Lisansta Değişiklik Yapılması[1] Lisans Bedelinin %25’i
Referans Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı 7.000.- Lisans Sureti Verilmesi Lisans Bedelinin %3’ü
Elektronik Kayıt Kuruluşu Lisansı 17.500.- Zayi Olma Halinde Yeni Belge Verilmesi Lisans Bedelinin %3'ü
 
[1]Lisanslı depo kapasite artırımı ve şube açılışlarında lisans belgesinde yer alacak toplam lisanslı depo kapasitesine eşit tutarın %25'i, lisans yenilemelerinde ise toplam lisanslı depo kapasitesine eşit tutarın tamamı alınır.

Lisans Bedellerinin Yatırılacağı Hesap No:

T.C. Merkez Bankası (Merkez Bankası nezdinde bulunan Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık)
TR 720000100100000350154036

Not: Söz konusu ücretleri yatırırken açıklama kısmına ayrıntılı bir şekilde ücretin lisanslı depoculuk işlemleri lisans bedellerine (lisanslı depo işletmesi lisansı, yetkili sınıflandırıcı lisansı,  lisans yenileme vs.) ilişkin olduğunun yazılması hususu önem arz etmektedir.