İleti Yönetim Sistemi (IYS)

18 Nisan 2023
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 28.11.2017 tarihinde yapılan değişiklikle ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının kullanılmasına imkân tanıyan bir elektronik sistem kurulmasına veya kurdurulmasına yönelik Bakanlığımıza yetki alınmıştır.

Sistemin kurulmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkilendirilmiş olup tek ortağı TOBB Eğitim ve Kültür vakfı olan İYS A.Ş. kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.

Anılan Sisteme ilişkin detayların belirlenmesi, Sistemin hukuki zemininin netleştirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 04.01.2020 tarihinde değiştirilmiştir.

Yönetmelik değişikliği ile vatandaşlarımızın verdiği ileti onaylarının toplandığı merkezi bir yapı kurulacak, verilen tüm onayları tek bir noktadan görebilme, kontrol edebilme ve ret hakkının kullanılabilmesine imkân tanınacaktır.
İYS sayesinde hizmet sağlayıcılara ticari elektronik ileti izin süreçlerinin yönetiminde ispat yükümlülüğü açısından hukuki güvenlik sağlanacaktır. Diğer taraftan vatandaşlara tek noktadan kolaylıkla izin verme veya kaldırma olanağı sunularak istenmeyen iletiler konusunda oluşan rahatsızlık ve şikayetler önemli ölçüde azalacaktır.