İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS) E-Başvuru

02 Ocak 2024

İthalat mevzuatı kapsamında, belirli ürünlerin ithalatında İthal Lisansı, İthalat İzni, Gözetim Belgesi gibi belgeler aranmaktadır. Söz konusu belgeler için başvurular ilgili mevzuatlarda belirtilen şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvurular, ilgili firma/kurumların E- imza yetkisine sahip kişileri tarafından E-devlet ve Bakanlığımız E-İşlemler kısmında yer alan İthalat Belge İşlemleri Sistemi (İthalatBİS) üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.

İthalat Belge İşlemleri Sistemine (İthalatBİS)  E- imza Yetkilendirme İşlemleri  

Aşağıda ve "E-İmza Uygulamaları sayfasında"  "Uygulamalar" Başlığı altında "İthalat Belge İşlemleri" yer almaktadır.
E-İmza yetki başvurusunda bulunacak Kamu Kurumları, formlarda istenen Noter onayı işlemini  kendi kurumlarının yetkililerilerine yaptırabilir.


- İthalat İşlemleri İletişim Bilgileri
İthalat İşlemleri Uygulaması Nedir?
Yetkilendirme Başvurusu
Dilekçe Örneği
Taahhüdname Örneği
Azilname Örneği

Yetkilendirme Başvuru Kılavuzu
- Belge Başvuru Kılavuzu
- İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği ( 2024/21)
İthalat Tebliğleri

İthalat Belge İşlemleri Sisteminde  (İthalatBİS) E- Başvuru Yapılabilen Belge Türleri

TPS-0951-İthal Lisansı (Korunma)
TPS-0954-İthal Lisansı (Tarım-Otonom)
TPS-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke Bazlı)
TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)
TPS-0958-İthal Lisansı (Ozon)
TPS-0962-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Listedışı)
TPS-0970-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)
TPS-0875-İzin Belgesi (KSS)
TPS-0983-İzin Belgesi (Kıymetli Kağıt)
TPS-0340-İzin Belgesi (Kamu İthalat)
TPS-0963-Gözetim Belgesi (Tarım)
TPS-0964-Gözetim Belgesi (Sanayi)

TPS-1082-İthal Şahadetnamesi
TPS-1083-Nihai Kullanım Sertifikası