Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatı

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İzinleri hakkında mevzuat ve başvuru yöntemleri hakkında bilgilere buradan ulaşabilirisiniz.

09 Ocak 2024

Kullanılmış eşya ithalatı 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350) ile 31.12.2023 tarihli 32416 sayılı 3. mükerrer Resmi gazete yayınlanan  İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8043) ve  İthalat  Tebliğleri ile düzenlenmektedir.

Kararın 7 nci maddesi kapsamında “Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.” İzinler, 31.12.2023 tarihli ve 32416 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/9) ile düzenlenmiştir.
 
Tebliğe göre;
    Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesindeki ithalatı Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Değerlendirmede; ithalatçının niteliği, eşyanın miktarı, iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler de göz önüne alınabilir. Bu eşyanın ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır bu eşyalar Grup 1 ve Grup 2 şeklinde ayrılmaktadır.
    Liste kapsamı Grup 2'de yer alan sivil havacılıkta kullanılabilen eşyanın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile deniz taşıtlarının yerli imal durumları da dikkate alınarak anılan Bakanlıkça düzenlenecek Uygunluk Yazısına istinaden ithalatı mümkün bulunmaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kullanılmış Eşya İzin Başvuruları Bakanlığımıza (İthalat Genel Müdürlüğü) İTHALAT BELGE İŞLEMLERİ uygulaması üzerinden firmalar adına yetkili kişilerce E-İmza ile online olarak yapılmaktadır. Eşyanın Liste kapsamında olması durumunda TPS-0970-İzin Belgesi( Kullanılmış Eşya-Liste), liste kapsamında yer almayan eşya olması durumunda ise TPS-0962-İzin Belgesi( Kullanılmış Eşya-Liste Dışı) belge türü seçilerek başvurular yapılmaktadır.

- Belge Başvuru Kılavuzu

Firmaların İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından başvuru yapabilmeleri için öncelikle E-İmza yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekmektedir. E-İmza yetkilendirme işlemleri ile ilgili bilgilere İthalat İşlemleri E-Başvuru sayfamızdan ulaşılabilir. 

Başvurular, Genel Müdürlükçe ilgili ürünün ekonomik ömrü, verimliliği, ithalatçının niteliği,ülkemizde yerli üretici olup olmadığı, üreticisi var ise yerli üreticinin ithali talep edilen eşya ile aynı veya benzer özelliklerde ürün üretimi veya makul bir sürede üretim ve teslim imkanları ile ülke ekonomisine katkıları da dikkate alınarak değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

Söz konusu tespit sürecine katkı sağlamak üzere,  özellikle sanayi ürünleri üreten firmalarımızın üye oldukları MESLEK KURULUŞLARI’nın bir listesi hazırlanmıştır. Bu kuruluşların üye listeleri aracılığı ile yerli üreticiye ulaşmak mümkün olacaktır. İlgili liste nihai ve kesin olmayıp sadece yol gösterme amaçlıdır.

Bu nedenle, kullanılmış eşya veya makine ithal etmek isteyen firmalarımızın, ithalat işlemlerine başlamadan veya herhangi bir alım taahhüdüne girmeden önce, yerli üreticisi olup olmadığını araştırmaları, üreticisi tespit etmeleri halinde öncelikle yerli üreticilere başvurmaları önemlidir. Başvurular için Tebliğde belirtilen belgeler önceden hazırlanmasında fayda bulunmaktadır.