Yurtdışı Yatırım Anketi 2018 Sonuçları

04 Eylül 2018

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan “Yurtdışı Yatırım Anketleri” kapsamında tespit edilmektedir.

 

Anketler sonucunda elde edilen veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak yayımlanmakta, ayrıca uluslararası yükümlülükler doğrultusunda UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara raporlanmaktadır.

 

Diğer taraftan, doğrudan ve dolaylı tüm yurtdışı yatırımların adres ve iletişim bilgileri, sektörleri, nitelikleri, ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veriseti, ülkemizin taraf olduğu ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2017 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak hazırlanan “Yurtdışı Yatırım Anketi – 2018”, 27 Nisan – 22 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

 

Bakanlık tarafından oluşturulan online sistem üzerinden gerçekleştirilen Anket sonucunda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 119 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 38 milyar dolar olarak tespit edilmiştir.

 

Anket çalışması sonucunda ayrıca, yurtdışı yatırımlarda 155.300’ü yabancı toplam 172.938 istihdam sağlandığı, yurtdışı yatırımların Türkiye’den yaptıkları ithalatın 6,3 milyar dolar, Türkiye’ye yaptıkları ihracatın 5,1 milyar dolar olduğu, sözkonusu yatırımların toplam cirolarının ise 55,6 milyar dolara ulaştığı belirlenmiştir.

 

Bakanlığımız tarafından tespit edilen sözkonusu veriler, TCMB tarafından 19 Haziran 2018 Salı günü saat 10:00’da Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak açıklanmıştır.

 

Anket sonuçlarına Ekonomi Bakanlığı web sitesinden; Yatırım > Yurtdışına Yatırım bölümünden ulaşılması mümkündür.