Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisi

02 Ağustos 2019

Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisi

Ülkemizin Avrupa Birliği ile yürüttüğü tam üyelik müzakereleri çerçevesinde, Malların Serbest Dolaşımı Faslı’nın açılış kriterlerinden biri de, Türkiye’nin piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) ile ilgili bir stratejiyi takvimi ile birlikte ortaya koymasıdır.

PGD faaliyetlerinin ulusal düzeyde etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar “Ulusal PGD Stratejisi”nde yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülmektedir. Ulusal PGD Stratejisi ilk defa 2010 yılında kabul edilmiş, takiben yıllarda düzenli olarak güncellenmiştir. 
 
Son olarak, ilgili tüm tarafların görüşleri ve katılımıyla hazırlanan, 2019-2021 yıllarında yürütülecek çalışmalar için yol haritasını belirleyen yeni Strateji ise 27 Şubat 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulunda kabul edilmiştir.

Belgede, PGD’nin daha etkin bir idari yapılanmaya kavuşturulması, kapsayıcı ve güncel denetim uygulamalarının geliştirilmesi, caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi ve ürün güvenliğine dair farkındalığın arttırılması stratejik amaçlar olarak sırlanmıştır. Bu amaçlara ulaşmak için gerekli çalışmalar ise, stratejik amaçlar altında yer alan eylemlerden sorumlu kuruluşların koordinatörlüğünde, PGD Stratejisi ile belirlenen takvim çerçevesinde yürütülecektir.

Bakanlığımızca yayımlanan PGD Stratejisine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.Ulusal PGD Stratejisi (2019-2021)