İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

09 Şubat 2022
Anlaşma Adı İmza Tarihi Resmi Gazete
Tarihi ve Sayısı
Ticaret Anlaşması 09.05.1979 29.11.1979/16824
Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması 20.10.1983 28.12.1983/18265
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 03.06.1998  
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması       02.08.1994 30.12.1996/22863
KEK 11. Dönem Protokolü 10.11.2021