İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

07 Ekim 2020
Anlaşma Adı İmza Tarihi Resmi Gazete
Tarihi ve Sayısı
İktisadi İşbirliği ve Ticaret Anlaşması 05.01.1975  
Ticaret Anlaşması 02.05.1978 28.08.1997/23094
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 25.11.2009 14.04.2011/27905
21. Dönem KEK Toplantısı Protokolü 23.07.2009