İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret Anlaşması

05.07.1980

13.11.1980 / 17159

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

02.08.1982

23.09.1982 / 17821

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

30.04.2014

28/10/2016 / 29872

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşması

26.08.2001

17.09.2003 / 25232

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması

26.12.2017

4 Aralık 2019 tarihinde TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmüştür. İç onay süreci devam etmektedir.

Türkiye-Sudan KEK 15. Dönem Toplantısı Tutanağı

19.11.2018

Resmi Gazete'de yayınlanmamıştır.