İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret ve Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması (Feshedildi)

1994

26.09.1994/22063

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

1994

16.10.1996/27789

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

1994

15.09.1997/23111

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşma

1997

10.06.1998/32132

Deniz Ticaret Anlaşması

2004

07.10.2006/26312

Türkiye-Bulgaristan 17. Dönem KEK Toplantısı Protokolü

2007

-

Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Metroloji Alanlarında Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Mut. Zaptı

2009

-

Türkiye Cumhuriyeti,  Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cum., Macaristan Cum. ve Romanya Arasında Nabucco Projesi Anlaşması

2009

04.06.2010/27601

Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşması

20.03.2012

17.03.2018/11032