İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Uzun Vadeli Ekonomik, Teknik, Sınai ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması

06.01.1976

29.11.1976/15778

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması

30.06.1981

14.03.1982/17633

Turizm İşbirliği Anlaşması

30.06.1981

05.10.1981/17479

Hava Ulaştırma Anlaşması

15.04.1996

29.03.1998/23301

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

12.11.1999

15.12.2003/25317

Tarım ve Gıda Sanayi Alanında İşbirliği Anlaşması

07.09.2000

08.12.2000/24254

Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması

10.10.2000

25.12.2000/24271

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

29.04.2009

15.01.2012/28174

KEK VII. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

17.10.2019

-