İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret Anlaşması

15.12.1948

03.01.1950/7396

İktisadi, Sınai, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması

26.10.1976

19.10.1977/16089

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

07.02.1990

21.05.1991/20877

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

30.05.1991

23.05.1993/21589

Turizm İşbirliği Anlaşması

20.07.1993

21.03.1995/22234

Ekonomik, Sınai, Bilimsel ve Teknik İşbirliği

Karma Komisyonu II. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

08.11.1995

20.06.1996/22672

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

13.12.1999

24.10.2001/24563

JETCO Kurucu Anlaşması ve I. Dönem Protokolü

24.09.2013

-

Serbest Ticaret Anlaşması (Faroe Adaları)

16.12.2014

02.08.2017/30142