İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

28.08.1995

26.01.1996/22535

Karşılıklı Teşvik ve Yatırımların Korunmasını İçeren Anlaşma

03.06.1997

02.02.1999/23599

Gelirler ve Sermaye Üzerinden Vergiyle İlgili Olarak Çifte Vergilendirmeden Kaçınılması ve Vergi Kaçırmanın Önlenmesi Hakkındaki Anlaşma

25.08.2003

04.07.2004/25512