İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ekonomik, Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması

26.05.1978

25.09.1978/16415

Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

09.05.1986

17.11.1988/19992

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

13.05.1993

21.03.1995/22234

Türkiye-Finlandiya VIII. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı (Helsinki)

19.11.1993

05.03.1994/21868

Türkiye-Finlandiya JETCO Kurucu Anlaşması

04.02.2015

-