İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

27.03.1986

13.04.1989/3536

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

27.03.1986

27.05.1988/3459

Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Kurucu Deklarasyonu

03.06.2014

-

Türkiye-Hollanda JETCO III. Dönem Mutabakat Zaptı

28.09.20120

-