İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrlanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşması

24.01.1980

27.07.1982/17764

Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

24.10.2008

10.08.2010/27668