İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret Anlaşması

07.06.1948

13.07.1948/7136

Kara Ulaştırma Anlaşması

03.08.1977

14.05.1978/16287

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

21.01.1988

08.05.1990/20512

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

11.04.1997

03.03.1998/23275

Ekonomik ve Ticari İşbirliği Karma Komitesi Kurulmasına İlişkin Mektup Teatisi

09.08.1999

14.09.1999/23816

Ekonomik ve Ticari İşbirliği Karma Komitesi I. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

13.12.2000

26.02.2001/24330

JETCO Kurulmasına İlişkin Deklarasyon

Ağustos 2014 – Mektup Teatisi

 

-