İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ekonomik, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu VI. Dönem Mutabakat Zaptı

14.12.1989

-

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (ÇVÖ)

27.07.1990

 

09.09.1993/21693

 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması

22.03.1995

02.03.2004/25390

Ekonomik ve Ticaret Ortak Komisyonu Kurucu Deklarasyonu (JETCO)

08.05.2012

-

JETCO I. Dönem Toplantısı Protokolü

22.02.2017

-