İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

23 Ekim 2020
Anlaşma Adı
 
İmza Tarihi
 
Resmi Gazete
Tarihi ve Sayısı
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 14.02.1994 06.06.1994/21952
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 14.02.1994 16.05.1997/22875
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 25.06.1998 28.07.2000/24120
Gümrük Alanında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması 04.06.2003 15.07.2004/25523
Serbest Ticaret Anlaşması 11.09.2014 25.11.2016/29827