İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ekonomik, Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşması

16.12.1994

23.02.1995/22211

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

19.02.2001

19.12.2003/25321

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

11.05.2005

15.12.2006/26377

Türkiye-Portekiz Ekonomik ve Ticari Ortak Komite (JETCO) Kurucu Deklarasyonu

07.05.2013

-

Türkiye-Portekiz JETCO III. Dönem Toplantısı Protokolü

08.03.2018

-