İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticari Mübadelelerin Geliştirilmesine Matuf Uzun Vadeli Anlaşma

 

27.10.1970

.

12.12.1970/13692

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

 

01.07.1986

 

01.06.1988/19829

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

 

02.02.2006

 

17.12.2006/26379

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

 

03.03.2008

 

03.07.2010/27630

Türkiye ve Romanya Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Protokolde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma

 

19.09.2013

 

 

07.02.2014/28906

Türkiye-Romanya JETCO Kurucu Anlaşma

01.04.2015

-

Türkiye-Romanya JETCO İşleyişine İlişkin Protokol

08.02.2019

-